Tanısal EFÇ

Tanısal EFÇ

Tanısal EFÇ

Elektrofizyolojik çalışma (EFÇ), ritm bozukluklarının saptanması için kullanılan bir tanı yöntemidir. Bu tanı yönteminde kasık damarının içine yerleştirilen ince kılıflardan geçen özel kateterler vasıtası ile kalbin içinden elektrik sinyalleri alınır ve kalbin ileti sisteminin normal işlevde olup olmadığı değerlendirilir. Aynı zamanda yine bu işlemde çarpıntı/ritm bozukluğunun tipi tespit edilmektedir. Tanısal EFÇ işlemi, koroner anjiografiye benzer şekilde kasık bölgesine uygulanan lokal anestezi ile yapılmaktadır. İşlem yaklaşık 15-30 dk kadar sürmektedir. İşlem sonrasında kasık damarındaki ince kılıf çekilir sonra bu bölgeye sıkı bandaj uygulanır. EFÇ işlemi uygulanan hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilir.

EFÇ temelde düşük riskli bir uygulamadır. Ölüm olasılığı çok düşüktür. Nadiren kasık damarına giriş yerlerinde deri altına kan sızmaları ve buna bağlı şişlikler ve ağrı olabilir. Ancak bunlar önemli sorun oluşturmaz ve kendiliğinden düzelir.