3 Boyutlu Haritalama Yöntemi ile Kateter Ablasyon

3 Boyutlu Haritalama Yöntemi ile Kateter Ablasyon

3 Boyutlu Haritalama Yöntemi ile Kateter Ablasyon

Üç boyutlu elektroanatomik haritalama; kasık damarının içine yerleştirilen ince kılıflardan geçerek kalbin içerisine yerleştirilmiş olan özel kateterlerin, manyetik alan içerisinde hareket etmesi ve kalpte temas ettiği her noktadan aldığı verileri ve elektriksel sinyalleri bilgisayar sistemine aktararak hem aktivasyon hemde üç boyutlu anatomik haritalama yapmasıdır. Bu sayede konvansiyonel yöntemlerle (2 boyutlu) floroskopi (X ışını) eşliğinde yapılan katater ablasyon tedavileri çok daha yüksek çözünürlük ve doğrulukla hasta ve hekim radyasyon almadan yapılabilmektedir. Aynı zamanda kompleks ritm problemlerinin kaynağı olan odak veya odaklar özel renk kodları ve aktivasyon yönü ile gösterilerek çok daha kısa sürede tespit edilebilmekte ve kullanılan elektromanyetik kataterler ile radyofrekans ablasyon tedavisi yüksek başarı oranı ile uygulanabilmektedir.

Üç boyutlu elektroanatomik haritalama yöntemi ile kateter ablasyon tedavileri düşük riskli işlemlerdir. Nadiren gelişen ve en önemli olay; işlem esnasında kalbin normal uyarı sisteminde hasar oluşmasına bağlı gelişebilecek AV blok nedeniyle kalıcı kalp pili takılma riskidir. İşlemden sonra nadiren kasık damarına giriş yerlerinde deri altına kan sızmaları ve buna bağlı şişlikler ve ağrı olabilir. Ancak bunlar önemli sorun oluşturmaz ve kendiliğinden düzelir.