Ventriküler Taşikardiler

Ventriküler Taşikardiler

Ventriküler Taşikardiler

Ventriküler taşikardi (VT), kalbin karıncıklarından ( ventrikül) kaynaklanan ve dakikada 100 ‘ün üzerinde olan kalp çarpıntısıdır. VT, sağlıklı genç populasyonda görülebildiği gibi kalp yetmezliği hastalarında da görülebilmektedir. VT tespit edilen hastalarda kan basıncında düşme, nefes darlığı, göz kararması ardından da bayılma gelişebilmektedir. Supraventriküler taşikardilerin aksine VT atakları çoğu zaman hayatı tehdit eder. VT ataklarına gereken müdahale (ilaç veya elektroşok) yapılmaz ise Ventriküler Fibrilasyon (VF) denen ve ölümle sonuçlanan ritm problemine dönüşebilir. Bu nedenle VT mutlaka tedavi edilmesi gereken bir ritm problemidir.

Ventriküler extra sistol (VES), kalbin karıncıklarından (ventrikül) beklenenden daha erken ekstra bir uyarı çıkması olarak tanımlanır. Hastalar VES atımlarını çoğu kez çarpıntı ve kalp teklemesi olarak nitelendirirler. VES sağlıklı bireylerde gözlendiği gibi, kalp krizi geçiren veya kalp yetmezliği olan hastalarda da görülebilir. Kalp krizi geçiren ve kalp yetmezliği olan hastalarda saptanan VES ler hastalığın kötü bir belirtecidir. VES lerin gün içindeki dağılımı ve sıklığı değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle hastalara 24 saat ritm holter kaydı yapılır. Hastaya göre kayıt süresi 72 saate kadar uzatılabilmektedir. Ritm Holter sonucuna göre tedavi planlaması yapılmaktadır.