Supraventriküler Taşikardiler

Supraventriküler Taşikardiler

Supraventriküler Taşikardiler

Kalp hızının 100’ün üzerinde olmasına taşikardi denmektedir. Supraventriküler taşikardiler toplumda özellikle genç ve sağlık bireylerde görülmekle birlikte her yaş grubunda görülebilmektedir. Taşikardiler genellikle uzun ve sık ataklar halinde seyredebilmekte ve hastanın yaşam kalitesini bozmaktadır. Toplumda görülmek sıklığı 1000 kişide 2-2.5 arasındadır. Kalp hızı genellikle 200 civarındadır ancak bazen 150 nin altında da seyredebilir. Hastalarda Supraventriküler taşikardi esnasında halsizlik, baş dönmesi, göz kararması, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi ciddi semptomlar olabilir. Supraventriküler taşikardinin tedavisi taşikardi tipine süresine ve atak sayısına göre değişkenlik gösterebilmektedir.  En sık Supraventriküler taşikardi tipleri atriyoventriküler nodal reentrant (AVNRT), atriyoventriküler resiprokal taşikardi (AVRT), atriyal taşikardi (AT), atriyal flutter (AFL) ve atriyal fibrilasyon (AF) dur.

Wolf-Parkinson White Sendromu (WPW), kalbin doğumsal bir hastalığdır. WPW’de kalpte ekstra iletim yolları bulunur. Bu durum bazı hastalarda atriyoventriküler resiprokal taşikardi ve atriyal fibrilasyon gibi aritmilere neden olabilmektedir. WPW sendromunda semptomu olmayan kişilerde ani ölüm oranı 1000 de 1 civarında iken, semptomu olanlarda ani ölüm oranı 100 de 3-4 e kadar yükselebilmektedir.

Supraventriküler taşikardi atağı yaşayan ancak acil servise başvurana kadar atakları sonlanan kişilere iyi değerlendirme yapılmaz ise maalesef yanlışlıkla panik atak tanısı konulmaktadır. Bu nedenle çarpıntı atakları yaşayan hastalar mümkünse çarpıntı esnasında elektrokardiyografi (EKG) çektirmeli ve kardiyoloji uzmanına görünmelidir. Tanısı konulup tedavi edilmediği takdirde supraventriküler taşikardi atakları baş dönmesi, göz kararması, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hatta ani ölüme neden olabilir.