Atriyal Fibrilasyon

Atriyal Fibrilasyon

Atriyal Fibrilasyon

Atriyal firbrilasyon (AF)  toplumda sık görülen ritm bozukluğudur. AF görülme oranı yaşlandıkça artış göstermektedir. Atriyal fibrilasyonda çok hızlı ve düzensiz bir kalp ritmi mevcuttur. Bu düzensiz kalp ritmini hastalar nabızlarına bakarak da hissedebilirler. Nabız sayısı genellikle ilaç tedavisi altında olmayan hastalarda 150 nin üzerindedir. Atriyal fibrilasyonunun genel populasyondaki sıklığı 1000 de 4-5 iken, 80 yaş üstünde bu oran 100 de 10 lara çıkabilmektedir. Atiryal fibrilasyon tehlikeli bir ritm problemidir.

Kalp içinde kan pıhtısı toplamasına neden olmaktadır. Eğer bu kan pıhtısı yerinden kopar ve kalpten dışarı pompalanırsa beyin damarını tıkayıp felç (inme) geçirmeye neden olabilir. Yapılan araştırmalarda atriyal fibrilasyon dünyada felç ( inme) nedenlerinin başında gelmektedir. Tüm felçlerin 5 de 1 inden sorumludur. Atriyal fibrilasyon,  kalp yetmezliğine neden olabilen bir ritm problemi olduğu gibi kalp yetmezliği bulunan hastalarda da AF sık izlenmektedir. Kalp yetmezliği serilerinde AF sıklığı %13-27 arasında rapor edilmiştir. Şiddetli kalp yetmezliği olan hastalarda AF sıklığı %50 ye kadar çıkmaktadır. Atriyal fibrilasyon hastalarında taşikardiye bağlı baş dönmesi, göz kararması, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlar görülebilmektedir.